Szalunek tracony

Udostępnij:

Strop wykonywany z użyciem szalunku traconego typu "PREFADOM" składa się z:

• Prefabrykowanych cienkich płyt żelbetowych - szalunek tracony typu "PREFADOM".
• Zbrojenia dodatkowego.
• Warstwy nadbetonu, który wylewany jest na budowie do wysokości całkowitej przewidzianej w projekcie konstrukcyjnym.

Szalunek tracony typu "PREFADOM" produkowany jest wymiarach:

• Szerokość do 2,40m.
• Długość do 8,00m.

Szalunek tracony typu "PREFADOM" może posiadać dowolny kształt (prostokąt, trójkąt, koło itp.) oraz otwory, które muszą być uwzględnione na etapie przygotowania projektu stropu.

Ciężar płyty wynosi w zależności od grubości:

• 115kg/m2 dla płyty o grubości 4,5cm.
• 175kg/m2 dla płyty o grubości 7,0cm.

Szalunek tracony typu "PREFADOM" można układać na podciągach, słupach i ścianach oraz podwieszać na sąsiednich płytach.

Za zastosowaniem szalunku traconego typu "PREFADOM" przemawiają następujące zalety:

 • Krótki czas montażu.
 • Niskie koszty transportu.
 • Wysokie dopuszczalne obciążenie montażowe.
 • Dobra izolacyjność akustyczna.
 • Wysoka odporność na pomyłki projektowe.
 • Brak klawiszowania.
 • Brak potrzeby pracochłonnego tynkowania dolnej powierzchni stropu.
 • Dowolne kształty stropu.
 • Możliwość dokonywania wcięć i otworów.
 • Niższa wysokość całkowita stropu w porównaniu do stropów gęstożebrowych.
 • Niski ciężar własny.
 • Możliwość prowadzenia instalacji.
 • Dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta.
 • Możliwość dowolnego usytuowania ścian działowych.

 

Szalunek tracony

Transport i składowanie:

Transport płyt szalunku traconego typu "PREFADOM" odbywa się w pozycji poziomej. Montaż przebiega najczęściej prosto ze środka transportu za pomocą dźwigu. Płyty należy podnosić za pomocą zawiesia linowego (do 6m długości) lub trawersowego. Jednym samochodem możemy dostarczyć ok.150m2 płyt szalunku traconego typu "PREFFADOM".

Po wyprodukowaniu płyty szalunku traconego typu "PREFADOM" można składować jedynie w pozycji poziomej. Należy układać je na wypoziomowanych podkładkach i przekładkach drewnianych o wymiarach 2,5cm x 12cm, które powinny znajdować się na węzłach górnego pasa kratownicy. W jednym stosie można układać do 5 warstw płyt.

Dostawę można umówić na konkretną godzinę, co umożliwia dostosowanie czasu przyjazdu płyt do możliwości zamówienia dźwigu na budowę.

Podpory:

Przed montażem płyt szalunku traconego typu "PREFADOM" należy przygotować odpowiednie podpory.

Podpory wykorzystywane tylko do montażu stropu należy ustawić w rozstawie wg projektu oraz wypoziomować. Przygotowane w ten sposób podpory są gotowe do ułożenia na nich płyt. Płyty o rozpiętości powyżej 3,5m należy opierać na podporach stałych i montażowych.

Na podpory stałe, dla płyt opierających się na podporze więcej niż 4cm, należy nanieść 2cm warstwę zaprawy cementowej.

Montaż:

Po ułożeniu płyt szalunku traconego typu "PREFADOM" przystępuje się do wykonania wieńców, układa zbrojenie dodatkowe w warstwie nadbetonu oraz zbroi się podłużne styki płyt siatką lub prętami. Wszystkie wykonane w stropie otwory należy zabezpieczyć styropianem lub deskami. Kratownice przechodzące przez otwór można wyciąć dopiero po zdemontowaniu podpór montażowych.

Betonowanie:

Na odpowiednio przygotowaną konstrukcję stropu wylewa się warstwę nadbetonu do całkowitej wysokości stropu określonej przez projektanta konstrukcji. Zastosowany beton powinien być klasy nie mniejszej niż B20. Wylany beton należy odpowiedno zawibrować przy użyciu łaty wibracyjnej.

Warstwę nadbetonu należy pielęgnować przez okres 3 - 4 dni poprzez polewanie wodą.

Podpory montażowe można usunąć po ok. 3-4 tygodniach w momencie gdy strop osiągnie 80% swojej wytrzymałości.

Prace wykończeniowe:

Dolna część stropu charakteryzuje się gładką powierzchnią, która nie wymaga tynkowania. Miejsca łączenia płyt należy zaszpachlować, przy pomocy materiałów plastycznych przeznaczonych do tego typu spoin. Dolną powierzchnie stropu pokrywa się farbami lub tapetami.

 

Zdjęcia/przykładowe produkty:

Pozostałe produkty: